Política de privacitat

Valto Informàtica, S.L. t'informa sobre la seva Política de Privacitat respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació a través del lloc web www.valto.es

En aquest sentit, el Titular garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

L'ús de lloc web implica l'acceptació d'aquesta Política de Privacitat.
Identitat del responsable

 Titular: Valto Informàtica, S.L.
 CIF: B59986463
 Domicili: Sant Eduard, 31, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
 Correu electrònic: administracion@valto.es
 Lloc web: www.valto.es

Principis aplicats en el tractament de dades

En el tractament de les teves dades personals, el Titular aplicarà els següents principis que s'ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 Principi de licitud, lleialtat i transparència: El Titular sempre requerirà el consentiment per al tractament de les teves dades personals que pot ser per a un o diversos fins específics sobre els quals t'informarà prèviament amb absoluta transparència.
 Principi de minimització de dades: El Titular et sol·licitarà només les dades estrictament necessàries per al fi o els fins que els sol·licita.
 Principi de limitació del termini de conservació: Les dades es mantindran durant el temps estrictament necessari per al fi o els fins del tractament.
 El Titular t'informarà del termini de conservació corresponent segons la finalitat. En el cas de subscripcions, el Titular revisarà periòdicament les llistes i eliminarà aquells registres inactius durant un temps considerable.
 Principi d'integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que la seva seguretat, confidencialitat i integritat estigui garantida. Has de saber que el Titular pren les precaucions necessàries per a evitar l'accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels seus usuaris per part de tercers.

Obtenció de dades personals

Per a navegar per www.valto.es no és necessari que facilitis cap dada personal. Els casos en els quals sí que proporciones les teves dades personals són els següents:

 En contactar a través dels formularis de contacte o enviar un correu electrònic.

Els teus drets

El Titular t'informa que sobre les teves dades personals tens dret a:

 Sol·licitar l'accés a les dades emmagatzemades.
 Sol·licitar una rectificació o la cancel·lació.
 Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 Oposar-te al tractament.
 Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.

L'exercici d'aquests drets és personal i per tant ha de ser exercit directament per l'interessat, sol·licitant-lo directament al Titular, cosa que significa que qualsevol client, subscriptor o col·laborador que hagi facilitat les seves dades en algun moment pot dirigir-se al Titular i demanar informació sobre les dades que té emmagatzemats i com els ha obtingut, sol·licitar la rectificació d'aquests, sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals, oposar-se al tractament, limitar el seu ús o sol·licitar la cancel·lació d'aquestes dades en els fitxers del Titular.

Per a exercitar els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat i oposició has d'enviar un correu electrònic a administracion@valto.es juntament amb la prova vàlida en dret com una fotocòpia del DNI o equivalent.

Tens dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideres que el tractament de dades personals que et concerneixen infringeix el Reglament.

Finalitat del tractament de dades personals

Quan et connectes al lloc web per enviar un correu al Titular o per emplenar el formulari de contacte estàs facilitant informació de caràcter personal de la qual el responsable és el Titular. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom i cognoms, adreça de correu electrònic i una altra informació. En facilitar aquesta informació, dones el teu consentiment perquè la teva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per Valto Informática, S.L., només com es descriu a la present Política de Privacitat.

Les dades personals i la finalitat del tractament per part del Titular és diferent segons el sistema de captura d'informació:

 Formularis de contacte: El Titular sol·licita dades personals entre els quals poden estar: Nom i cognoms i adreça de correu electrònic amb la finalitat de respondre a les teves consultes.
 Per exemple, el Titular utilitza aquestes dades per a donar resposta als teus missatges, dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa en el lloc web, els serveis que es presten a través del lloc web, el tractament de les teves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos en el lloc web, així com qualsevol altra consulta que puguis tenir i que no estigui subjecta a les condicions del lloc web o de la contractació.

Existeixen altres finalitats per les quals el Titular tracta les teves dades personals:

 Per a garantir el compliment de les condicions recollides a la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d'eines i algorismes que ajudin aquest lloc web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 Per a secundar i millorar els serveis que ofereix aquest lloc web.

Seguretat de les dades personals

Per a protegir les teves dades personals, el Titular pren totes les precaucions raonables i segueix les millors pràctiques de la indústria per a evitar la seva pèrdua, mal ús, accés indegut, divulgació, alteració o destrucció d'aquests.

Legitimació per al tractament de dades

La base legal per al tractament de les teves dades és: el consentiment.

Per a contactar amb el Titular has d'acceptar la present Política de Privacitat.

Categories de dades personals

Les categories de dades personals que tracta el Titular són:

 Dades identificatives.

Conservació de dades personals

Les dades personals que proporcions al Titular es conservaran fins que sol·licitis la seva supressió.

Exactitud i veracitat de les dades personals

Et compromets al fet que les dades facilitades al Titular siguin correctes, complets, exactes i vigents, així com a mantenir-los degudament actualitzats.

Com a Usuari del lloc web ets l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis al lloc exonerant al Titular de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Acceptació i consentiment

Com a Usuari del lloc web declares haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptes i consents el tractament dels mateixos per part del Titular en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat.

Revocabilitat

Per a exercitar els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat i oposició has d'enviar un correu electrònic a administracion@valto.es juntament amb la prova vàlida en dret com una fotocòpia del DNI o equivalent.

L'exercici dels teus drets no inclou cap dada que el Titular estigui obligat a conservar amb finalitats administratius, legals o de seguretat.

Canvis en la Política de Privacitat

El Titular es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria.

Aquestes polítiques estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.